NOVI GRAD / BOSANSKI NOVI

English
Kultura
Poznate ličnosti

Sponzor
Izradu ovog dijela prezentacije financijski je podržala Opština Novi Grad / Bosanski Novi.

Prateća ponuda

Smještaj

Restorani

Izlasci

Prirodna bogatstva


Ribolov i lov

Seoski turizam

Znamenitosti


Narodna biblioteka
....Jedno od najljepših zdanja u Novom gradu je zgrada Narodne biblioteke. Ova građevina datira od dvadesetih godina XX vijeka.
Osim fotografije na kojoj je je vidljivo da je u jednom periodu u njoj bila smještena apoteka, nismo pronašli više informacija o njenoj funkciji.
.

Od osoblja biblioteke saznali smo da ova zgrada od 1961.godine nosi naziv Narodna biblioteka, a pod ovim imenom radi i danas.

Zgrada je nedavno renovirana.

Prvi dokumenat na kojem se nalazi pečat Narodne biblioteke u Novom gradu datira iz godine 1919.

U biblioteci smo našli knjige iz ranijeg perioda na kojima se nalazi pečat Srpske čitaonice.

Biblioteka, trenutno, raspolaže sa oko 21.000 knjiga za čitaoce svih uzrasta kao i sa predivnim čitaoničkim prostorom.
Zanimljivo je pomenuti i to da biblioteka od skora djeluje samostalno i da je nedavno proslavila stotinu godina postojanja.

 

Autorsko pravo © 2004 Dragan Kalinić Sva prava zadržana.